Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form
Audience Award Badge

2022

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Práca

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Rôznorodosť, Miestny rozvoj, Umenie a kultúra

2022

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Ostatní

2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Víťaz

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj