Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form
Audience Award Badge

2018

Nominovaný

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2016

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2005

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2011

Víťaz

Maďarsko

Práca, Chudoba, Miestny rozvoj

2009

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2011

Víťaz

Maďarsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Právo, Spravodlivosť, Rôznorodosť

2013

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie

2006

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť, Chudoba

2009

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Ostatní

2014

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2021

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Životné prostredie, Chudoba

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Práca, Rôznorodosť