Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Práca, Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Maďarsko

Chudoba, Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie

2021

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra, Právo

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Chudoba, Vzdelávanie, Životné prostredie

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj, Ostatní

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra