Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2008

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie

2021

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Miestny rozvoj

2012

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Umenie a kultúra

2012

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2019

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie

2015

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť

2018

Víťaz

Česká republika

Chudoba, Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

2010

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj, Rôznorodosť

2015

Víťaz

Česká republika

Vzdelávanie

2009

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Ostatní

2021

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť