Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2020

Víťaz

Slovensko

Rôznorodosť, Umenie a kultúra, Chudoba

2020

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Práca, Sociálna starostlivosť a zdravie

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Právo