Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2011

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2016

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť

2006

Víťaz

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť

2007

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie

2011

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

2014

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2016

Nominovaný

Maďarsko

Chudoba

2020

Nominovaný

Rakúsko

Miestny rozvoj, Rôznorodosť

2019

Víťaz

Slovinsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2014

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie

2021

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie