Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2017

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Miestny rozvoj, Chudoba

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Právo

Audience Award Badge

2015

Rakúsko

Rôznorodosť

2009

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Právo, Rôznorodosť

2018

Víťaz

Česká republika

Sociálna starostlivosť a zdravie

2016

Nominovaný

Maďarsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2012

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

2005

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2010

Nominovaný

Maďarsko

Chudoba, Vzdelávanie

2019

Víťaz

Slovinsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2016

Víťaz

Maďarsko

Rôznorodosť

2019

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie