Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2015

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť

2020

Nominovaný

Rakúsko, Chorvátsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2017

Nominovaný

Rakúsko

Umenie a kultúra, Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2012

Nominovaný

Česká republika

Práca

2012

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Rôznorodosť

2015

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie

2006

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť

Audience Award Badge

2015

Maďarsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2019

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2017

Nominovaný

Rakúsko

Miestny rozvoj, Umenie a kultúra

2007

Víťaz

Rakúsko

Umenie a kultúra, Rôznorodosť