Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2010

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra, Rôznorodosť

2007

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Chudoba

2008

Nominovaný

Maďarsko

Chudoba, Miestny rozvoj

2012

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2014

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť

2006

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2009

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2019

Nominovaný

Slovensko

Rôznorodosť

2017

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Miestny rozvoj, Chudoba