Socialna inovacija snuje rešitve za pereče družbene izzive. Ustvarja prostor za nove pristope, daje inovativne odgovore in utira nove poti. Socialna inovacija se bodisi odzove na novo socialno vprašanje bodisi z novo prakso poišče rešitev za znano težavo. Ukrepe lahko sprejme prizadeta socialna skupina sama, v vsakem primeru pa mora biti pri njihovem izvajanju vsaj vključena. Na ta način socialna inovacija ustvarja trajnostne rešitve, ki drugim predstavljajo zgled in jih navdihujejo.

 

Definicija socialne inovacije, Unruhe Privatstiftung

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie je nagrada za socialne inovacije, ki se vsako leto podeli 15 izjemnim projektom. S prvim razpisom za prijave leta 2004 in podelitvijo nagrad leta 2005 je bila to prva nagrada za socialne inovacije v Evropi. Poleg finančnega priznanja, ki znaša do 55.000 €, SozialMarie ponuja predvsem javno platformo za socialno inovativne projekte v srednji in vzhodni Evropi.

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie, ki že od svojega začetka deluje mednarodno, si je pridobila velik ugled v Avstriji, na Madžarskem, Češkem, Slovaškem, Hrvaškem in v Sloveniji. Zasebna fundacija Unruhe Privatstiftung, ki sta jo ustanovila Wanda Moser-Heindl in Friedrich Moser leta 2000, upravlja z nagrado.

Pohvale

za pogumne

projekte

Merila za socialne inovacije SozialMarie poleg inovativnosti ideje upoštevajo tudi vključevanje različnih skupin, učinkovitost izvajanja in primere dobrih praks. Nagrada SozialMarie je namenjena uspešno izvedenim projektom in predstavlja vrhunski pečat kakovosti za učinkovite socialne inovacije. Glavna cilja nagrade SozialMarie sta promocija in objava projektov, ki predstavljajo zgled, ter spodbujanje razprave o socialnih inovacijah.

Podelitev nagrad

Izmed vseh prijav na letni razpis strokovna žirija za nagrado predlaga največ 35 projektov in nato izbere 15 najboljših projektov, ki jih razglasi in nagradi 1. maja na podelitvi na Dunaju. Prvi trije nagrajenci prejmejo 15.000 €, 10.000 € in 5.000 €, ostalih dvanajst nagrajencev pa vsak po 2.000 €.

Aktivno ambasadorstvo

Navdihujoče osebnosti vsako leto prevzamejo aktivno vlogo ambasadorjev za nagrajene ali nominirane projekte po lastnem izboru. Vloga pokroviteljev je aktivna, saj naslednje leto spremljajo ali podpirajo izbrani projekt. Ambasadorji oznanijo izbrane projekte na letni podelitvi nagrad 1. maja.

Oglej si vse ambasadorje

Nagrada občinstva

Nagrada občinstva daje vsakomur možnost, da glasuje za svoj najljubši projekt med vsakoletnimi nominiranci. Zmagovalec prejme 1.000 € za izobraževalne namene. Nagrada občinstva se podeljuje ločeno od nagrad žirije.