Sociální inovace předkládají řešení naléhavých společenských výzev. Dávájí prostor novým přístupům, inovačním odpovědím a ukazují nové cesty. Reagují na nové sociální otázky nebo řeší již známý problém novými způsoby. Inovace může být iniciována samotnou společenskou skupinou, které se problém týká a která vždy musí být uživatelem a zároveň spolutvůrcem projektu. Sociální inovace tak vytvářejí trvale udržitelná řešení, která jsou příkladem i inspirací pro ostatní

 

Definice sociálních inovací, nadace Unruhe Privatstiftung

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie je cena pro sociální inovace, která je každoročně udílena 15 výjimečným projektům. První výzva byla zveřejněna v roce 2004 a první vyhlášení vítězů se konalo v roce 2005. Je tak nejstarší cenou pro sociální inovace v Evropě. Vedle každoročních finančních odměn ve výši 54 000 euro nabízí SozialMarie veřejnou platformu sociálních inovací ve střední a východní Evropě.

SozialMarie Prize Statue

Od svého prvopočátku se jedná o cenu mezinárodní. SozialMarie má již své pevné místo v Česku, Chorvatsku, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku i ve Slovinsku. Zřizovatelkou této ceny je soukromá nadace Unruhe (Neklid), která byla založena Wandou Moser-Heindlovou a jejím manželem Friedrichem Moserem v roce 2000.

Ocenění

odvážných

projektů

Mezi hlavní hodnotící kritéria SozialMarie patří nejen nový přístup k řešení sociálních problémů, ale také rozsah pokrytí a zapojení různých cílových skupin, efektivita realizace projektu a jeho role jako vzoru pro ostatní. SozialMarie oceňuje úspěšně realizované projekty a představuje vysoké renomé. Hlavním cílem SozialMarie je podpora a rozšiřování povědomí o výjimečných projektech, které jsou zdrojem a inspirací. SozialMarie otvírá diskuzi o sociálních inovacích.

Slavnostní udílení cen

Odborná porota SozialMarie vybírá ze všech přihlášených projektů maximálně 35 nominací. Z nich následně stanoví 15 vítězných, kterým 1. května ve vídeňském sídle rakouského rozhlasu ORF udílí cenu SozialMarie. První tři finanční odměny mají hodnotu 15 000, 10 000 a 5 000 euro, dalších 12 cen je ve výši po 2 000 euro.

Aktivní záštita

Inspirativní osobnosti se každoročně ujímají jednoho oceněného nebo nominovaného projektu a při slavnostním udílení cen se stávají jeho patrony. Projekt, kterému udělí aktivní záštitu si sami vybírají. Patron projekt aktivně podporuje po dobu jednoho roku na základě společné dohody, dle potřeb projektu a možností patrona.

See all patrons

Audience Award

O této ceně, „ceně publika“, rozhoduje každoročně široká veřejnost. Ta jejího držitele vybírá z nominovaných projektů prostřednictvím online hlasování. Vítěz získává finanční odměnu určenou na vzdělávací účely. Cena publika je zcela nezávislá a nesouvisí s cenami SozialMarie, o kterých rozhoduje odborná porota.