Sociální inovace předkládají řešení naléhavých společenských výzev. Dávájí prostor novým přístupům, inovačním odpovědím a ukazují nové cesty. Reagují na nové sociální otázky nebo řeší již známý problém novými způsoby. Inovace může být iniciována samotnou společenskou skupinou, které se problém týká a která je vždy uživatelem a zároveň spolutvůrcem projektu. Sociální inovace tak vytvářejí trvale udržitelná řešení, která jsou příkladem i inspirací pro ostatní

 

Definice socialních inovací, nadace Unruhe Privatstiftung

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie je nejstarší cenou, předávanou sociálně inovačním projektům. Toto ocenění je každoročně udělováno celkem 15 výjimečným projektům z oblasti sociálních inovací již od roku 2005. Vedle finanční odměny v celkové výši 54 000 EUR nabízí SozialMarie zviditelnění projektům, které inovačním způsobem reagují na aktuální společenské výzvy.

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie má již své pevné místo nejen v Česku, Chorvatsku, Maďarsku, v Rakousku a na Slovensku, ale je známá i v Německu a v Polsku, či ve Slovinsku. Zřizovatelkou této ceny je soukromá nadace Unruhe (Neklid), která byla založena Wandou Moser-Heindlovou a jejím manželem Friedrichem Moserem v roce 2000.

Odvahu kreativním

sociálním

projektům

K hodnotícím kritériím SozialMarie patří vedle inovativnosti řešení společenských problémů především dopad a účinnost pro danou cílovou skupinu a efektivní realizace daných cílů. Ocenění není příspěvkem projektům, které potřebují finanční pomoc, ale je oceněním dobrých a účinných sociálních inovací. Má podpořit rozřiřování povědomí o vzorových a inspirativních projektech a podněcovat diskusi na téma sociální inovace.

Slavnostní předávání cen

Ze všech přihlášených projektů zvolí odborná komise 15 nejlepších projektů, které jsou každoročně dne 1. května v rámci slavnostního předávání cen v ORF RadioKulturhaus ve Vídni obdrží ocenění SozialMarie. První tři finanční odměny jsou ve výši 15 000 euro, 10 000 euro a 5 000 euro, dalších dvanáct laureátů získává 2 000 euro. Všechny nominované projekty jsou pozvány na slavnostní udílení cen.

Aktivní záštita

1. května 2020 bude v rámci slavnostního vyhlášení laureátů udělována také aktivní záštita. Již pět patronů bude vybírat z nominovaných nebo oceněných projektů. Zvolený projekt v průběhu následujícího roku aktivně podpoří.

See all patrons

Audience Award

Touto cenou jsou každoročně oceněni „miláčci“ veřejnosti. Od ročníku 2020 bude vyběr omezen na projekty nominované. Projekt s nejvíce hlasy vyhraje a obdrží Cenu veřejnosti SozialMarie.