Sociální inovace přinášejí řešení naléhavých společenských výzev. Dávají prostor novým přístupům, inovativním odpovědím, ukazují nové cesty. Reagují na nové sociální otázky nebo řeší již známý problém novými způsoby. Sociální skupina, které se inovativní řešení týká, ho buď sama vytváří, nebo se na něm alespoň nějakým způsobem podílí. Sociální inovace tak vytvářejí trvale udržitelná řešení, která jsou inspirací pro ostatní.

 

Definice sociálních inovací, nadace Unruhe Privatstiftung

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie je cena pro sociální inovace, která je každoročně udílena 15 výjimečným projektům. První výzva byla zveřejněna v roce 2004 a první vyhlášení vítězů se konalo v roce 2005. Je tak nejstarší cenou pro sociální inovace v Evropě. Vedle každoročních finančních odměn ve výši 55 000 euro nabízí SozialMarie veřejnou platformu sociálních inovací ve střední a východní Evropě.

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie byla od svého založení cenou mezinárodní. Své pevné místo má kromě České republiky také v Chorvatsku, Maďarsku, Rakousku, na Slovensku a ve Slovinsku. Zřizovatelkou ceny je soukromá nadace Unruhe Privatstiftung, která byla založena Wandou Moser-Heindlovou a jejím manželem Friedrichem Moserem v roce 2000.

Ocenění

odvážných

projektů

Mezi hlavní hodnotící kritéria SozialMarie patří nejen nový přístup k řešení sociálních problémů, ale také rozsah pokrytí a zapojení různých cílových skupin, efektivita realizace projektu a jeho role jako vzoru pro ostatní. SozialMarie oceňuje úspěšně realizované projekty a představuje vysoké renomé. Hlavním cílem SozialMarie je podpora a rozšiřování povědomí o výjimečných projektech, které jsou zdrojem inspirace pro ostatní. SozialMarie otvírá diskuzi o sociálních inovacích.

Slavnostní udílení cen

Odborná porota SozialMarie vybírá ze všech přihlášených projektů maximálně 35 nominovaných. Z nich následně vybere 15 vítězných, kterým 1. května udílí ceny SozialMarie na slavnostním ceremoniálu ve Vídni. První tři finanční odměny mají hodnotu 15 000, 10 000 a 5 000 euro, dalších 12 cen je ve výši 2 000 euro.

Aktivní záštita

Inspirativní osobnosti se každoročně ujímají jednoho oceněného nebo nominovaného projektu a stávají se jeho patrony. Projekt, kterému udělí aktivní záštitu si sami vybírají. Patron projekt aktivně podporuje po dobu jednoho roku na základě společné dohody, dle potřeb projektu a možností patrona.

Poznejte všechny naše patrony

Cena publika

O ceně publika rozhoduje každoročně široká veřejnost. Ta jejího držitele vybírá z nominovaných projektů prostřednictvím online hlasování. Vítěz získává finanční odměnu ve výši 1000 euro určenou na vzdělávací účely. Cena publika je zcela nezávislá a nesouvisí s cenami SozialMarie, o kterých rozhoduje odborná porota.