Sociálna inovácia ponúka riešenia naliehavých spoločenských výziev. Dáva priestor novým prístupom, ponúka inovatívne odpovede a ukazuje nové cesty. Sociálna inovácia buď reaguje na novú spoločenskú otázku, alebo novým spôsobom rieši už známy problém. Iniciatíva môže byť vyvinutá samotnou dotknutou spoločenskou skupinou, ktorá v každom prípade musí byť spolunositeľom a spolurealizátorom takejto iniciatívy. Sociálna inovácia tak vytvára udržateľné riešenia, ktoré sú príkladom i inšpiráciou pre ostatných.

 

Definícia sociálnej inovácie, Nadácia Unruhe Privatstiftung

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie je cena pre sociálne inovácie, ktorá je každoročne udeľovaná 15 výnimočným projektom. S prvou výzvou zverejnenou v roku 2004 a následným vyhlásením víťazov v roku 2005 je najstaršou cenou pre sociálne inovácie v Európe. Okrem každoročného finančného ohodnotenia projektov celkovou sumou 54 000 eur SozialMarie primárne ponúka verejnú platformu pre sociálno-inovatívne projekty v strednej Európe.

SozialMarie Prize Statue

SozialMarie, cena s medzinárodným dosahom, si od svojho vzniku získala silnú reputáciu v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Chorvátsku a Slovinsku. Cenu udeľuje nadácia Unruhe Privatstiftung, ktorú v roku 2000 založili Wanda Moser-Heindl a Friedrich Moser.

Ocenenie

pre odvážne

projekty

Medzi hlavné kritériá SozialMarie pri hodnotení projektov patria nielen nový prístup k riešeniam spoločenských problémov, ale tiež rozsah pokrytia a zapojenia cieľových skupín, ako i efektivita realizácie projektu a jeho pôsobenie ako príkladového modelu. SozialMarie oceňuje úspešne realizované projekty a je prémiovým meradlom kvality pre efektívne sociálne inovácie. Hlavnými cieľmi SozialMarie sú podpora a šírenie vzorových projektov spolu s podnecovaním diskusie o sociálnych inováciách.

Slávnostné odovzdávanie cien

Odborná porota SozialMarie vyberie zo všetkých prihlášok najviac 35 nominovaných projektov. Z nich následne určí 15 víťazov, ktorým bude 1. mája udelená cena SozialMarie na slávnostnom podujatí v ORF RadioKulturhaus vo Viedni. Prvé tri ceny majú hodnotu 15 000, 10 000 a 5 000 eur, zvyšných 12 cien má hodnotu každá po 2 000 eur.

Aktívna záštita

Inšpirujúce osobnosti preberajú na každoročnom udeľovaní cien aktívnu záštitu nad ocenenými alebo nominovanými projektmi podľa vlastného výberu. Úloha nositeľa záštity (patróna) je aktívna - vybratému projektu poskytuje podporu počas obdobia jedného roku.

Pozrite si všetkých patrónov

Audience Award

O Cene publika rozhoduje každoročne verejnosť - v internetovom (online) hlasovaní si vyberá spomedzi nominovaných projektov. Víťaz obdrží grant pre vzdelávacie účely. Cena publika je nezávislá od hlavných cien SozialMarie, o ktorých rozhoduje odborná porota.