Sociálne inovácie prinášajú riešenia na aktuálne spoločenské výzvy. Poskytujú priestor novým prístupom, dávajú inovatívne odpovede a poukazujú na nové možnosti riešení v spoločnosti. Reagujú na nové sociálne otázky alebo riešia už známy problém novým spôsobom. Sociálna skupina, ktorej sa inovatívne riešenie týka, ho buď sama aktívne vytvára, alebo sa na ňom aspoň nejakým spôsobom podieľa. Týmto spôsobom sociálne inovácie vytvárajú trvale udržiteľné riešenia, ktoré sú inšpiráciou aj pre ostatných.

Definícia sociálnej inovácie, Nadácia Unruhe Privatstiftung

O nás

SozialMarie je cena pre sociálne inovácie, ktorá je každoročne udeľovaná 15 výnimočným projektom. S prvou výzvou zverejnenou v roku 2004 a následným vyhlásením víťazov v roku 2005 je najstaršou cenou pre sociálne inovácie v Európe. Okrem každoročného finančného ohodnotenia projektov celkovou sumou 55 000 eur SozialMarie primárne ponúka verejnú platformu pre sociálno-inovatívne projekty v strednej Európe.

Wanda Moser-Heindl und Friedrich Moser

Wanda Moser-Heindl and Friedrich Moser

SozialMarie, cena s medzinárodným dosahom, si od svojho vzniku získala silnú reputáciu v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, na Slovensku, v Chorvátsku a Slovinsku. Cenu udeľuje nadácia Unruhe Privatstiftung, ktorú v roku 2000 založili Wanda Moser-Heindl a Friedrich Moser.

Ocenenie pre odvážne projekty

Medzi hlavné kritériá SozialMarie pri hodnotení projektov patria nielen nový prístup k riešeniam spoločenských problémov, ale tiež rozsah pokrytia a zapojenia cieľových skupín, ako i efektivita realizácie projektu a jeho pôsobenie ako príkladového modelu. SozialMarie oceňuje úspešne realizované projekty a je prémiovým meradlom kvality pre efektívne sociálne inovácie. Hlavnými cieľmi SozialMarie sú podpora a šírenie vzorových projektov spolu s podnecovaním diskusie o sociálnych inováciách.

Udeľovanie cien

Zo všetkých prihlášok vyberie expertná porota max. 35 prihlášok, z ktorých následne vyberie najlepších 15 projektov, ktorým bude udelená cena 1. mája na slávnostnom udeľovaní cien vo Viedni. Prvé tri ceny získajú €15,000, €10,000 a €5,000; a ostatných dvanásť ocenených projektov získa po €2,000.

Aktívna záštita

Inšpiratívne osobnosti na základe svojho výberu každoročne prijímajú patronát nad jedným z nominovaných projektov. Patrón po dobu jedného roka aktívne podporuje vybraný projekt. Výber projektu patrón oznámi počas udeľovania cien 1. mája.

Cena publika

Prostredníctvom ceny publika má každoročne možnosť hlasovať široká verejnosť za nimi vybraný projekt. Víťaz získava € 1,000 na vzdelávacie účely. Cena publika je nezívislá od cien udeľovaných odbornou porotou.