Vybudování aktivačního centra pro mládež s onemocněním schizofrenie/DOTYK

Cena 1 000 euro

winner 50200
Rok:
2013
Země / Region:
celé Česko
Odvětví:
komerční podnik
Pole působnosti:
zdraví / péče
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
EC-Employment Consulting GmbH
Odpovědná osoba:
Monika Höklová
Web:
www.empl-cons.cz

O čem projekt je?

Projekt je zaměřen na pomoc schizofrenikům. Podporuje duševně nemocné mladé lidi v situaci,která brání běžným způsobem využívat společenské zdroje a možnosti.Cílem projektu jsou inkluzivní opatření:asistenční služba a vytvoření funkční skupiny rodin, které si pomáhají při zvládání problémů vzniklých duševní chorobou. Tyto rodiny nejsou odkázány na náhodné informace nebo pouze na pomoc lékařů.

 

Hodnocení poroty

Díky principu tandemu v projektu sdílejí svoje jedinečné zkušenosti lidé, kteří se sami museli naučit žít se schizofrenií. Důležitý je společně strávený čas asistenta a klienta a také opakování setkání v pravidelných intervalech. Základem projektu je podpora specialistů, kteří zaučují asistenty a dohlížejí na průběh tandemů. Mladí lidé trpící schizofrenií získávají vnímavého přítele a rodina soustavnější podporu. Vzniká inovační síť, která poskytuje jistotu začlenění všem zúčastněným.