Komunitní potraviny

Nominovaní 2013

Země: Česko

Region: celé Česko

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Komunitní rozvoj

Kdo stojí za projektem: KomPot civic association

Odpovědná osoba: Miloslava Kettnerová

Odkaz na web

O čem projekt je?

KomPot představuje nový přístup k zemědělství, kdy se stírá rozdíl mezi producentem a spotřebitelem. Tyto dvě skupiny splývají v komunitu lidí, jejichž cílem jsou nejen potraviny, ale také místní společenství a solidární ekonomika, která je ku prospěchu všem zúčastněným. Zakládáme hospodářství, které bude zdrojem kvalitních potravin, a bude příkladem cesty k solidárnímu potravinovému systému.