Community Food

Nominovaní 2013

Krajina: Česká republika

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Komunitný rozvoj

Vlastník projektu: KomPot civic association

Zodpovedná osoba: Miloslava Kettnerová

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

KomPot represents a new approach to farming where the difference of producer and consumer dwindles. These two groups fuse into a community of people, whose target is not only food but also local community and solidarity-based economy with benefits to everyone. We are forming a farm that would be source of quality food and will be a good practice example of heading towards solidarity-based food sys