Rapid Re-Housing Brno

Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi

1. cena

winner 50200
Rok:
2018
Země / Region:
celé Česko
Odvětví:
veřejná správa
Pole působnosti:
chudoba / bezdomovectví / zadluženost
rodina / práce s dětmi
migrace / interkulturní záležitosti / etnicita
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
12 - 18 let = mládež
0 - 11 let = děti
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
City of Brno
Odpovědná osoba:
Štěpán Ripka, Ph. D.
Web:
www.bydlenipredevsim.cz

O čem projekt je?

Padesáti brněnským rodinám, které bydlely v soukromých ubytovnách, azylových domech a jiných formách bytové nouze, byla v rámci tohoto projektu nabídnuta možnost bydlet ve standardním nájemním bytě a intenzivní podpora pro udržení bydlení. Dopad projektu vyhodnocuje vědecký tým metodou randomizovaného kontrolovaného experimentu. Míra udržení bydlení byla v lednu 2017 97%.

Hodnocení poroty

Naprosto úžasné: Toto je vůbec první uplatnění přístupu Housing First v České republice. První využití “randomizované kontrolované studie”, jejímž průvodním jevem je úspěch. Nejrozsáhlejší a nejobsáhlejší opatření pro ukončení bezdomovectví rodin. Inovační intervence s velkými nároky a požadavky, kdy nejrůznější zainteresované strany táhnou za jeden provaz, aby už žádná rodina nebyla bez domova. Rodiny nejsou segregované, ale jsou rozmístěny po celém Brně včetně samotného historického centra. Celý projekt je dobře přijímán a předsudky zatížená “romská otázka” se proměnila v sociálně-politickou, kterou lze řešit. Dosavadní výsledky jsou víc než velmi slibné.