Rapid Re-Housing Brno

Kdo stojí za projektem: City of Brno

Odpovědná osoba: Štěpán Ripka, Ph. D.

2018

1. cena

CS

Veřejná správa

O čem projekt je?

Padesáti brněnským rodinám, které bydlely v soukromých ubytovnách, azylových domech a jiných formách bytové nouze, byla v rámci tohoto projektu nabídnuta možnost bydlet ve standardním nájemním bytě a intenzivní podpora pro udržení bydlení. Dopad projektu vyhodnocuje vědecký tým metodou randomizovaného kontrolovaného experimentu. Míra udržení bydlení byla v lednu 2017 97%.

Hodnocení poroty

Naprosto úžasné: Toto je vůbec první uplatnění přístupu Housing First v České republice. První využití “randomizované kontrolované studie”, jejímž průvodním jevem je úspěch. Nejrozsáhlejší a nejobsáhlejší opatření pro ukončení bezdomovectví rodin. Inovační intervence s velkými nároky a požadavky, kdy nejrůznější zainteresované strany táhnou za jeden provaz, aby už žádná rodina nebyla bez domova. Rodiny nejsou segregované, ale jsou rozmístěny po celém Brně včetně samotného historického centra. Celý projekt je dobře přijímán a předsudky zatížená “romská otázka” se proměnila v sociálně-politickou, kterou lze řešit. Dosavadní výsledky jsou víc než velmi slibné.