Megaphon-Uni. Bildung ohne Grenzen

Nominovaní

nominee 50006
Rok:
2007
Země / Region:
Štýrsko
Pole působnosti:
migrace / interkulturní záležitosti / etnicita
chudoba / bezdomovectví / zadluženost
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
MEGAPHON Straßenzeitung und soziale Initiative, Caritas der Diözese Graz-Seckau
Odpovědná osoba:
Mag.a Judith Schwentner
Web:
http://www.megaphon.at