Megaphon-Uni. Bildung ohne Grenzen

Nominovaní

nominee 50006
Rok:
2007
Krajina / Región:
Štajersko
Polia pôsobnosti:
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
MEGAPHON Straßenzeitung und soziale Initiative, Caritas der Diözese Graz-Seckau
Zodpovedná osoba:
Mag.a Judith Schwentner
Webstránka:
http://www.megaphon.at