Minus mal minus ergibt plus

Nominovaní

nominee 50004
Rok:
2007
Země / Region:
Horní Rakousko
Pole působnosti:
práce / nezaměstnanost / odborná kvalifikace
migrace / interkulturní záležitosti / etnicita
psychosociální znevýhodnění
Věk cílové skupiny:
26 až 60 let = dospělí
19 až 25 let = mladí dospělí
Pohlaví cílové skupiny:
všechna pohlaví
Kdo stojí za projektem:
Verein MenschenWerk; Mri Buti der Caritas der Diözese Eisenstadt
Odpovědná osoba:
Susanne Altenberger, Friederike Keindl
Web: