Minus mal minus ergibt plus

Nominovaní

nominee 50004
Rok:
2007
Krajina / Región:
Horné Rakúsko
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
psycho-sociálne znevýhodnenia
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
19 - 25 rokov = mladí dospelí
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Verein MenschenWerk; Mri Buti der Caritas der Diözese Eisenstadt
Zodpovedná osoba:
Susanne Altenberger, Friederike Keindl
Webstránka: