Projekty

FilterOpen Filter

Filter

Close Filter Form

2021

Laureáti

Maďarsko

Justice, Chudoba

2021

Laureáti

Slovensko

Vzdělávání, Ostatní

Audience Award Badge

2021

Laureáti

Rakousko

Práce, Justice, Diverzita

2021

Laureáti

Rakousko

Zdravotní, sociální péče, Justice, Diverzita

2021

Laureáti

Česko

Práce, Zdravotní, sociální péče, Chudoba

2021

Laureáti

Maďarsko

Vzdělávání

2021

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Vzdělávání

2021

Laureáti

Chorvatsko

Vzdělávání, Umění, Kultura, Justice

2021

Laureáti

Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko

Místní rozvoj, Umění, Kultura, Ostatní

2021

Laureáti

Maďarsko

Vzdělávání, Životní prostředí, Chudoba

2021

Laureáti

Česko

Vzdělávání, Zdravotní, sociální péče

2021

Laureáti

Česko

Zdravotní, sociální péče, Justice