Projeky

K projektům

2020

Laureáti

Česko

Diverzita, Práce, Zdravotní & sociální péče

2020

Laureáti

Maďarsko

Vzdělávání

2020

Laureáti

Slovensko

Diverzita, Umění & Kultura, Chudoba

2020

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Vzdělávání, Justice

2020

Laureáti

Rakousko

Chudoba, Vzdělávání, Zdravotní & sociální péče

2020

Laureáti

Rakousko

Zdravotní & sociální péče