2014

Nominovaný

Česká republika

Vzdelávanie

2014

Nominovaný

Rakúsko

Práca

2008

Víťaz

Maďarsko

Práca, Vzdelávanie, Rôznorodosť

2020

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2006

Víťaz

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť

2015

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť

2007

Víťaz

Rakúsko

Právo, Umenie a kultúra, Rôznorodosť

2019

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť a zdravie

2014

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť

2013

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie

2011

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie, Vzdelávanie

2014

Nominovaný

Maďarsko

Sociálna starostlivosť a zdravie