2020

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Právo, Rôznorodosť

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Právo

2020

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Práca, Zdravotná a sociálna starostlivosť

2020

Víťaz

Maďarsko

Chudoba, Práca, Vzdelávanie

2020

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2020

Víťaz

Slovensko

Chudoba, Vzdelávanie, Miestny rozvoj