Hejného metoda

2017

Země: Česko

Region: Realizován v celé zémi

Odvětví: Občanská společnost / Sociální podnik

Pole působnosti: Předškolní péče a vzdělávání

Kdo stojí za projektem: H-mat, o.p.s.

Odpovědná osoba: Jan Šedo

Web: Odkaz na web

O čem projekt je?

Nový přístup k výuce matematiky, při kterém děti objevují matematiku samy a s radostí. Zlepšuje nejen jejich vztah k matematice, znalosti a porozumění. Děti jsou vedeny ke spolupráci, diskuzi, respektování ostatních, obhajobě svých myšlenek, práci s chybou a dosahování dohod. Hejného metodu používá 30% českých škol.