Hejny Method

2017

Krajina: Česká republika

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Vzdelávanie v rannom detstve

Vlastník projektu: H-mat, o.p.s.

Zodpovedná osoba: Jan Šedo

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

The different approach to math didactics that leads children to explore math by themselves with joy and satisfaction. It not only improves children's relationship to math, their knowledge and understanding. The children are educated to cooperate, discuss with and respect others, argue for their ideas and work with errors, and eventually to reach an agreement. 30% of czech schools use Hejny method.