M.U.T.

1. cena 2006

Krajina: Rakúsko

Región: Vorarlbersko

Polia pôsobnosti: Práca, Predškolské vzdelávanie

Vlastník projektu: Hauptschule Rieden und Vorkloster

Zodpovedná osoba: Dir. Christian Kompatscher

O čom to je?