Projekt Omama

Dajme šancu deťom v generačnej chudobe získať základy pre lepšiu budúcnosť

1. cena

winner 50300
Rok:
2019
Krajina / Región:
celé Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
práca / nezamestnanosť / odborná kvalifikácia
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
rodina / práca s deťmi
Vek cieľovej skupiny :
26 - 60 rokov = dospelí
0 - 11 rokov = deti
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Cesta von
Zodpovedná osoba:
Oľga Shaw
Webstránka:
http://cestavon.sk

O čom to je?

Omama je projekt ranej starostlivosti, ktorý formou návštev v domácnostiach podporuje zdravý kognitívny, sociálny and psychomotorický vývin rómskych detí žijúcich v generačnej chudobe počas najkritickejšieho obdobia v živote dieťaťa (0-3 rokov). Návštevy vykonávajú vyškolené rómske ženy z vylúčených komunít. Týmto sú posilňované, aby sa sami stali súčasťou riešenia generačnej chudoby.

Ocenenie poroty

Včasné a pravidelné kroky. Jemné, inovatívne, vytrvalé. Každý malý pokrok sa oslavuje: Dieťa uspeje pri plnení úlohy. Omama má prvé zamestnanie vo svojom živote. Deti neskôr nie sú automaticky umiest-novane do špeciálnych škôl. Podrobný manuál, pozorovací hárok vyplnený po každej návšteve a vedecká podpora slúžia na zlepšenie a rozširovanie: Viac Omám do viacerých osád. Podpora detí aj po treťom roku života. Verejné politiky prijímajú väčšiu zodpovednosť za situáciu rómskej menšiny vo forme silnejšej podpory jej rozvoja.