BUDDY dobrovoľník na celý život pre každé dieťa v detskom domove

Cena v hodnote 2 000 Eur 2018

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Chudoba, Rodina, Duševné zdravie

Vlastník projektu: Civic association PRO VIDA

Zodpovedná osoba: JUDr. Andrej Vršanský

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Program BUDDY na veľa rokov spája deti z detských domovov s dospelými plne integrovanými dobrovoľníkmi, aby deti mali lepšiu šancu na dôstojný život a aby dobrovoľníci mali lepšiu šancu na dobrú spoločnosť. BUDDY je takmer vždy jediný plne integrovaný dospelý človek, ktorý sa o deti zaujíma a nie je za to nikým platený. Ich vzťah lieči traumatizované deti a mení životy dobrovoľníkov a ich okolia.

Ocenenie poroty

Stretávajú sa dva svety: jeden je svetom profesionálnych a dobre organizovaných dospelých, druhý je svetom mladých ľudí, ktorí žijú v detských domovoch. Hoci materiálne je o týchto mladých ľudí dobre postarané, spoločenský život mimo zariadenia, v ktorom bývajú, je im často neznámy. Iba s ťažkosťami si vedia predstaviť, ako sa správať “tam vonku”, aby uspeli v živote. „Buddies“ dobrovoľníci sa snažia vstúpiť do sveta svojich chránencov, aby vytvorili most pre ich neskoršiu nezávislosť. Pokladajú základy, aby mladí ľudia pocítili, že sa majú s kým učiť, že sa o nich niekto stará a dbá o ich rozvoj v čase dospievania. Inovatívne formovaný a na dôvere založený vzťah je niekedy lepší ako akékoľvek školenie.