BUDDY dobrovoľník na celý život pre každé dieťa v detskom domove

Hľadáme a redistribuujeme najvzácnejšiu komoditu - čas venovaný zo srdca.

Cena v hodnote 2 000 Eur

winner 50300
Rok:
2018
Krajina / Región:
celé Slovensko
Odvetvie:
občianska spoločnosť/sociálny podnik
Polia pôsobnosti:
chudoba / bezdomovectvo / zadĺženosť
rodina / práca s deťmi
psycho-sociálne znevýhodnenia
Vek cieľovej skupiny :
19 - 25 rokov = mladí dospelí
12 - 18 rokov = mládež
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
Civic association PRO VIDA
Zodpovedná osoba:
JUDr. Andrej Vršanský
Webstránka:
www.tvojbuddy.sk

O čom to je?

Program BUDDY na veľa rokov spája deti z detských domovov s dospelými plne integrovanými dobrovoľníkmi, aby deti mali lepšiu šancu na dôstojný život a aby dobrovoľníci mali lepšiu šancu na dobrú spoločnosť. BUDDY je takmer vždy jediný plne integrovaný dospelý človek, ktorý sa o deti zaujíma a nie je za to nikým platený. Ich vzťah lieči traumatizované deti a mení životy dobrovoľníkov a ich okolia.

Ocenenie poroty

Stretávajú sa dva svety: jeden je svetom profesionálnych a dobre organizovaných dospelých, druhý je svetom mladých ľudí, ktorí žijú v detských domovoch. Hoci materiálne je o týchto mladých ľudí dobre postarané, spoločenský život mimo zariadenia, v ktorom bývajú, je im často neznámy. Iba s ťažkosťami si vedia predstaviť, ako sa správať “tam vonku”, aby uspeli v živote. „Buddies“ dobrovoľníci sa snažia vstúpiť do sveta svojich chránencov, aby vytvorili most pre ich neskoršiu nezávislosť. Pokladajú základy, aby mladí ľudia pocítili, že sa majú s kým učiť, že sa o nich niekto stará a dbá o ich rozvoj v čase dospievania. Inovatívne formovaný a na dôvere založený vzťah je niekedy lepší ako akékoľvek školenie.