Netzwerk mehr Sprache (More Language Network)

Nominovaní 2018

Krajina: Rakúsko

Región: Vorarlbersko

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Chudoba, Komunitný rozvoj, Migrácia

Vlastník projektu: Verein Aktion Mitarbeit

Zodpovedná osoba: Dr. Eva Grabherr

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Reinforcing the language skills of children regardless of their social background constitutes for municipalities a concrete means of promoting equal opportunities. All players (parent-child centers, parenting education, educational institutions, parents' associations, libraries, societies etc.) that are present in the children's and their parents' environment are connected in a network.