Bližšie ku komunite

Cena v hodnote 2 000 Eur 2018

Krajina: Slovensko

Región: Realizácia v celej krajine

Odvetvie: Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Polia pôsobnosti: Komunitný rozvoj, Duševné zdravie, Závislosť

Vlastník projektu: C.A. Odyseus

Zodpovedná osoba: Bc; Dominika Jašeková

Webstránka: Odkaz na webstránku

O čom to je?

Po 16 rokoch terénnej práce na bratislavskom sídlisku „Pentagon“ sa OZ Odyseus podarilo otvoriť poradenské centrum, vďaka ktorému vytvorilo šancu na pomoc nielen pre ľudí užívajúcich drogy, ale aj širšiu komunitu obyvateľov. Vďaka centru zmysluplne zapája i samotných užívateľov drog do riešenia problémov, a tým prispieva k lepšiemu životu na mieste, ktoré dlhé roky bojuje s drogami a kriminalitou.

Ocenenie poroty

Nie sú to iba naokolo ležiace použité ihly a injekčné striekačky, ktoré uberajú oblasti v okolí „Pentagonu“ z kvality života. Vyzerá to, že nikto sa nestará o vzhľad skutočne krásneho zeleného námestíčka, ktoré obklopuje obytná budova v tvare U. Priestranstvo nie je v správe magistrátu mesta, má totiž súkromného vlastníka. Až ľudia užívajúci drogy, povzbudení združením Odyseus, sa začali snažiť o čistotu prostredia v lokalite. Projekt Bližšie ku komunite dáva tomuto úsiliu väčší priestor a kontinuitu. Inovatívny zásah. Prebudil i záujem mestských politikov a dúfajme, že čoskoro pribudne i dôvera obyvateľov, ktorí v lokalite žijú.