Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2006

Nominovaný

Rakúsko

Umenie a kultúra, Sociálna starostlivosť a zdravie

2006

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie

2006

Nominovaný

Rakúsko

Miestny rozvoj

2006

Nominovaný

Slovinsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2006

Víťaz

Rakúsko

Práca, Rôznorodosť

2006

Víťaz

Rakúsko

Umenie a kultúra, Rôznorodosť

2006

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2006

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť a zdravie

2006

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2006

Víťaz

Slovinsko

Rôznorodosť

2006

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť