Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form

2008

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť

2013

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2011

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2015

Nominovaný

Slovensko

Vzdelávanie

2009

Víťaz

Rakúsko

Miestny rozvoj

2019

Víťaz

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2019

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra, Rôznorodosť

2020

Nominovaný

Rakúsko, Chorvátsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť a zdravie

2006

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Právo

2019

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie, Ostatní