Podmínky účasti v soutěži

  1. Projekt, který je do soutěže SozialMarie přihlašován je sociálně inovačním projektem podle kritérií soutěže SozialMarie. Projekt musí být v době podání přihlášky dostatečně realizován a musí stále probíhat. Již ukončené projekty a projekty ve stádiu příprav nebudou akceptovány a do soutěže zařazeny.
  2. Do soutěže se mohou přihlásit projekty z celé České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovenska. Pro projekty z Chorvatska, Německa, Polska a Slovinska platí podmínka, že musí být realizované 300 km vzdušnou čarou od Vídně. 
  3. Přihlášení do soutěže probíhá výhradně online na našich webových stránkách (www.sozialmarie.org). 
  4. Kompletně vyplněný přihlašovací formulář musí být odeslán nejpozději do konce podací lhůty, nejpozději do 23:55 (v ročníku 2017 je lhůta stanovena na úterý 24. ledna 2017).
  5. Přihlásit více projektů je možné. Jednotlivé projekty musí být na sobě nezávislé, každý projekt musí být na samostatném formuláři. Projekty z minulých let se mohou přihlásit znovu, pakliže již nebyly oceněné.
  6. Přihlášení probíhá ve dvou jazycích: Požadujeme vyplnit celý přihláškový formulář v jazyce země ze které projekt pochází a v anglickém jazyce. Všechny PDF přílohy musí být přiloženy též ve dvou jazykových verzích (odděleně). Počítačové resp. automatické překlady nebudou uznávány. Výjimka platí pro: Polsko, Chorvatsko, Slovinsko a Německo – v případě těchto zemí stačí anglické znění.
  7. Poštou zaslané doplňující podklady se nevrací zpět odesílateli.
  8. Účastníci soutěže SozialMarie prohlašují, že souhlasí se zveřejněním informací a podkladů  označených ve  formuláři  „*online”  na webu www.sozialmarie.org.
  9. Podklady přihlášených projektů, které jsou podle bodu 8 poskytnuty k zveřejnění na webových stránkách, jsou nadací Unruhe Privatstiftung archivovány a mohou být zpřístupněny médiím a poskytnuty pro výzkumné účely.
  10. Odborná poroty SozialMarie rozhoduje v konsenzu. Proti jejímu rozhodnutí se nelze odvolat ani použít právní prostředky. Vítězové jsou vyhlašováni při slavnostním udílení cen, které se koná každoročně 1. května ve Vídni a je veřejné.