Vlastnická práva

Vlastník a provozovatel www.sozialmarie.org

Unruhe Privatstiftung, FN 192483 p
Adresa: Mittersteig 13/6, 1040 Vídeň, Rakousko
Telefon: +43 (0)1 587 7181
E-mail: unruhe@ziel.at

Soukromá nadace se sídlem Mittersteig 13/6, 1040 Vídeň, Rakousko

Informační povinnost podle následujících zákonů Rakouska: §5 Zákona o elektronickém obchodě, §14 Obchodního zákoníku, §63 Živnostenského zákona a povinnosti zveřejňování podle §25 Mediálního zákona. 

Vyloučení odpovědnosti

Toto Vyloučení odpovědnosti je považované za součást internetové nabídky, která odkazuje na tuto webovou stránku. Jak její části, a nebo jednotlivé výrazy tohoto vyhlášení nejsou správné nebo v souladu se zákonem, obsah, a nebo platnost ostatních částí zůstávají tímto neovlivněné.

Zodpovědnost za obsah této webové stránky

Obsah této webové stránky byl sepsán s největší péčí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za vlastní obsah na této stránce podle všeobecných zákonů. Nemáme však žádnou povinnost sledovat odesílání, a nebo uložené informace třetích stran, a nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují ilegální činnost. Závazky na odstranění, a nebo zablokování používání informací podle všeobecného práva zůstávají nedotknuté. Záruka je v tomto ohledu možná jen od data, kdy došlo ke konkrétnímu porušení. Po vyrozumění o takovém porušení tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy na webové stránky třetích stran

Tato webová stránka může obsahovat také odkazy na webové stránky třetích stran. Unruhe Privatstiftung nepřebírá žádnou odpovědnost za odkazy na jiné zdroje informací, jako například na jiné webové stránky, které se nacházejí na této webové stránce. Použití těchto odkazovaných informačních zdrojů je na vlastní riziko příslušného uživatele.

Autorská práva (copyright)

Provozovatel této webové stránky se snaží vždy dodržovat autorská práva jiných a používat díla vytvořená vlastními autory a bez licence. Obsah vytvořený provozovatelem této stránky a fungující na této webové stránce podléhá autorskému právu (copyrightu). Příspěvky třetích stran jsou označené. Duplikáty, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv si vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Převzaté soubory a kopie této stránky jsou určené na soukromé, nekomerční použití.