Vlastnícke práva

Vlastník a prevádzkovateľ www.sozialmarie.org

Unruhe Privatstiftung, FN 192483 p
Adresa: Mittersteig 13/6, 1040 Viedeň, Rakúsko
Telefón: +43 (0)1 587 7181
Email: unruhe@ziel.at

Súkromná nadácia so sídlom Mittersteig 13/6, 1040 Viedeň, Rakúsko

Informačná povinnosť podľa nasledujúcich zákonov Rakúskej spolkovej republiky: §5 Zákona o elektronickom obchode, §14 Obchodného zákonníka, §63 Živnostenského zákona a zverejňovacej povinnosti podľa §25 Mediálneho zákona. 

Vylúčenie zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti je považované za súčasť internetovej ponuky, ktorá odkazuje na túto webovú stránku. Ak časti alebo jednotlivé výrazy tohto vyhlásenia nie sú správne alebo v súlade so zákonom, obsah alebo platnosť ostatných častí zostávajú týmto faktom neovplyvnené.

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky

Obsah tejto webovej stránky bol vytvorený s maximálnou možnou pozornosťou. Pre správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu však nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na tejto stránke podľa všeobecných zákonov. Nemáme však žiadnu povinnosť sledovať odosielané alebo uložené informácie tretích strán, alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Záväzky na odstránenie alebo zablokovanie používania informácií podľa všeobecného práva zostávajú nedotknuté. Záruka v tomto ohľade je však možná len od dátumu, kedy došlo ku konkrétnemu porušeniu. Po upovedomení o príslušných porušeniach okamžite predmetný obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy na webové stránky tretích strán

Táto webová stránka môže obsahovať aj odkazy na webové stránky tretích strán. Unruhe Privatstiftung nepreberá žiadnu zodpovednosť za odkazy na iné zdroje informácií, akými sú napríklad iné webové stránky, ktorých odkazy sa nachádzajú na tejto webovej stránke. Použitie týchto odkazovaných informačných zdrojov je na vlastné riziko príslušného používateľa.

Autorské práva (copyright)

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky sa snažia vždy dodržiavať autorské práva iných alebo používať diela vytvorené vlastnými autormi a bez licencie. Obsah vytvorený prevádzkovateľmi stránok a fungujúci na tejto webovej stránke podlieha autorskému právu (copyrightu). Príspevky tretích strán sú označené ako také. Duplikácia, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Prevzaté súbory a kópie tejto stránky sú určené na súkromné, nekomerčné použitie.