KDO posuzuje přihlášky? JAK probíhá proces výběru projektů?

Přihláška a podklady jsou ověřovány a hodnoceny na základě podmínek účasti v soutěži.

Dva lokální evaluátoři projektů – z Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska - provádí jejich předvýběr pro odbornou porotu SozialMarie. Každý člen poroty má možnost tento výběr doplnit o jeden projekt dle vlastního výběru.

Porota vychází z předvýběru a rozhoduje ve třech krocích:

  1. stanoví max. 35 nominací
  2. určí 15 oceněných projektů
  3. vybere 3 hlavní laureáty

Projekty osobně navštěvujeme jen v případě potřeby.

Podívejte se také na text Josefa Hochgernera: Funkce poroty, který vyšel v brožuře SozialMarie 2019. (text je v anglickém jazyce)

Naše interní předpisy hodnocení najdete zde

 

KDY oznámíme vítěze?

Nominace budou zveřejněny na začátku března. Informace o nominaci může projekt začít využívat v komunikaci a za účelem PR.

Oceněné projekty jsou každoročně vyhlašovány 1. května v rámci veřejného udílení cen ve Vídni.

Seznamte se též s časovým harmonogramem SozialMarie