KTO posudzuje prihlášky a AKO prebieha hodnotenie?

Zaslané prihlášky sú najprv skontrolované, či spĺňajú Podmienky účasti.

Dvaja hodnotitelia z každej z nasledujúcich krajín - Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska a Chorvátska, urobia predvýber projektov z jednotlivých krajín a zašlú ho odbornej porote SozialMarie. Každý člen poroty môže následne k tomuto predvýberu doplniť jeden ďalší projekt.

Porota, vychádzajúc z vyššie spomenutého predvýberu projektov, rozhodne v nasledujúcich troch krokoch:

  1. vyberie maximálne 35 nominovaných projektov,
  2. vyberie 15 víťazných projektov,
  3. určí víťazov troch hlavných cien.

V prípade nevyhnutnosti sa tiež uskutočnia návštevy projektov.

Pozrite si tiež Josef Hochgerner: Funkcia poroty, text uverejnený v brožúre SozialMarie 2019.

Naše interné smernice pre hodnotenie projektov nájdete tu.

 

KEDY sú vyhlásené ocenenia?

Nominované projekty budú zverejnené začiatkom marca. Už tieto nominácie zvyknú byť predkladateľmi projektov použité na publicitu.

Víťazné projektykaždoročne vyhlasované na slávnostnom verejnom udeľovaní cien 1. mája vo Viedni.

Pozrite si tiež aktuálny časový plán SozialMarie.