THARA Romnija/Roma in Transition

Nominovaní 2009

Země: Rakousko

Region: Vídeň

Pole působnosti: Práce, Vzdělávání dospělých, Migrace

Kdo stojí za projektem: Volkshilfe Österreich

Odpovědná osoba: Claudia Schamanek

O čem projekt je?