THARA Romnija/Roma in Transition

Nominovaní 2009

Krajina: Rakúsko

Región: Viedeň

Polia pôsobnosti: Práca, Vzdelávanie dospelých, Migrácia

Vlastník projektu: Volkshilfe Österreich

Zodpovedná osoba: Claudia Schamanek

O čom to je?