30 139 39 9 2 6 Vídeň 300 km Itálie Německo Polsko

nominee

Zrakový handicap jako profesní benefit ve službách pro neslyšící

Mobilní aplikace eScribeDroid – efektivní nástroj pro komunikaci při postižení sluchu

nominee

Ízlelő - a restaurant with special stars

A place where we build bridges

nominee

Dítě v centru zájmu

Pomáháme rodinám v pasti rozvodového konfliktu

nominee

We give Net and not fish - but eggs, yes!

Kiutprogram (Way Out Programme): an employment programme including social microedit and mentoring in cucumber production

nominee

Theatre with no home

Theatre connecting homeless people and people with physical disabilities

nominee

pre-professional internship for nursing staff

Reducing fears in dealing with geriatric patients