2022

Nominovaný

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Práca

2022

Chorvátsko

Vzdelávanie, Životné prostredie, Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

Česká republika

Právo, Spravodlivosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Slovinsko

Rôznorodosť, Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2022

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Ostatní