Audience Award Badge

2017

Rakúsko

Vzdelávanie, Ostatní

2016

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

2020

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2019

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Rôznorodosť

2021

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť

Audience Award Badge

2015

Česká republika

Práca, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2016

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie

2021

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Umenie a kultúra

2014

Víťaz

Rakúsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2014

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie