2022

Víťaz

Maďarsko

Vzdelávanie

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Chudoba

2022

Víťaz

Slovensko

Práca, Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2022

Nominovaný

Chorvátsko

Rôznorodosť, Miestny rozvoj, Životné prostredie

2022

Víťaz

Slovensko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj

2022

Nominovaný

Rakúsko

Práca, Vzdelávanie

2022

Víťaz

Chorvátsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Miestny rozvoj, Umenie a kultúra

2022

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Rôznorodosť, Umenie a kultúra

2022

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Právo, Spravodlivosť, Ostatní