Children are our future

Cena v hodnote 1 000 Eur

winner 50300
Rok:
2007
Krajina / Región:
celé Slovensko
Polia pôsobnosti:
mimoškolské vzdelávanie / pedagogika voľného času
migrácia / medzikultúrne záležitosti / etnicita
Vek cieľovej skupiny :
0 - 11 rokov = deti
Pohlavie cieľovej skupiny:
bez rozlíšenia pohlavia
Vlastník projektu:
MAJAK (LIGHT HOUSE), civic association
Zodpovedná osoba:
Martina Justová
Webstránka:

O čom to je?

The project, “Čhavore hin amaro bacht - Children are our future”, gives Roma children of pre-school and junior school age access to computers, educational games and creative free time activities. The project is supported by Roma assistants. The computer games that were developed specifically for the project help the children to learn Slovakian and, as a result, their ability to follow their classes at school is improved.

Ocenenie poroty

In 2007, the “multi-facetted” project was awarded a prize of €1000 by the jury, which also remarked on its “potential for easy adaptation to other marginalised minority groups.”