Projekty

Filter    

2023

Víťaz

HU

Audience Award

Verejná správa

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Chudoba

2022

Víťaz

CS

Audience Award

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Rôznorodosť

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2021

Víťaz

AT

Audience Award

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Práca

Právo, Spravodlivosť

Rôznorodosť

2020

Nominovaný

HU

Audience Award

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Rôznorodosť

Práca

2019

SK

Audience Award

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Miestny rozvoj

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2019

HU

Audience Award

Komerčný podnik

Ostatní

2019

Víťaz

AT

Audience Award

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Ostatní

2019

CS

Audience Award

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2018

Nominovaný

CS

Audience Award

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Rôznorodosť

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2018

Víťaz

AT

Audience Award

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Chudoba

Rôznorodosť

2018

SK

Audience Award

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Vzdelávanie

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2018

Víťaz

HU

Audience Award

Občianska spoločnosť / Sociálny podnik

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť