Projekty

Filter Open Filter

Filter

Close Filter Form
Audience Award Badge

2022

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Audience Award Badge

2021

Víťaz

Rakúsko

Práca, Právo, Spravodlivosť, Rôznorodosť

Audience Award Badge

2020

Nominovaný

Maďarsko

Rôznorodosť, Práca

Audience Award Badge

2019

Slovensko

Vzdelávanie, Miestny rozvoj, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Audience Award Badge

2019

Maďarsko

Ostatní

Audience Award Badge

2019

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Ostatní

Audience Award Badge

2019

Česká republika

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Audience Award Badge

2018

Nominovaný

Česká republika

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Audience Award Badge

2018

Víťaz

Rakúsko

Chudoba, Rôznorodosť

Audience Award Badge

2018

Slovensko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Audience Award Badge

2018

Víťaz

Maďarsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

Audience Award Badge

2017

Česká republika

Vzdelávanie