2016

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2010

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Rôznorodosť, Ostatní

2009

Víťaz

Česká republika

Rôznorodosť, Vzdelávanie, Miestny rozvoj

2016

Nominovaný

Rakúsko

Vzdelávanie

2019

Víťaz

Česká republika

Vzdelávanie, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť, Ostatní

2006

Nominovaný

Rakúsko

Práca

2011

Víťaz

Rakúsko

Vzdelávanie, Chudoba

2018

Nominovaný

Rakúsko

Chudoba

2016

Víťaz

Česká republika

Ostatní

2007

Nominovaný

Rakúsko

Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť

2019

Nominovaný

Maďarsko

Vzdelávanie

2017

Nominovaný

Rakúsko

Rôznorodosť, Sociálna starostlivosť, Zdravotná starostlivosť